Sila spoločenstva v našich životoch

Začiatok:

Na úvod spoločná modlitba…môžeme si dať jeden desiatok ruženca Ktorého si z Ducha Svätého počala (s tebou nás bude tak akurát)

Súčasťou tohto stretka budú naši bratia kapucíni. V tomto  prípade Noro a Tomáš, ktorí nám prídu porozprávať o sile spoločenstva z ich pohľadu. (nakoľko sami jedno zatávajú)

Vstup do témy:

Samotných birmovancov zasvätíme do toho, že takým spoločenstvom je napríklad aj naše birmovanecké stretko. Následne by som opäť premostil na teba, kedy vlastne aj vy ako kapucíni žijete také spoločenstvo pod strechou jedného kláštora.

Tu by si mohol povedať niečo o vašej reholi, spiritualite, spôsobe života, dennom harmonograme, vašich aktivitách, povinnostiach. Prípadne by si mohol spomenúť aj iné kláštory na Slovensku (Island).

Diskusia:

Aby sa zapojili aj naši birmovanci, tak by sme sa opýtali každého, aké rôzne spoločenstvá, či skupiny navštevuje (škola, krúžok, brigáda, tréning, tábor). Ďalej by nasledovali otázky, ako sa v daných spoločenstvách cítia, ako sa tam správajú, akí sú tam ľudia. Prípadne ako by to porovnali s cirkevným spoločenstvom, či vnímajú istý rozdiel, resp. v čom vidia také základne spoločné znaky. Prečo je pre nich dôležité patriť do jednej, či druhej skupiny spoločenstiev?

Pokračovanie témy:

Po krátkej debate, by som opäť upriamil pozornosť na hostí, aby birmovancom ozrejmili, že aj pod strechou vášho kláštora sa stretávajú rôzne spoločenstvá, či rôzne zaujímove skupinky (Káčko…pozvánka na výročný koncert v sobotu, Márina légia, Taize, Duchovné obnovy, miništrantské stretko, stretka deti/mládež/dospelí/manželia/rodiny)

Nemuselo by touto cestou ísť o priamu pozvánku na tieto stretka, keďže si spomínal, ,že mnohé z nich sú viac menej uzavreté, ale ako tip by to mohla byť dobrá vec. Aspoň sa utvrdia v tom, že je to vlastne úplne bežné a normálne.

Zhrnutie témy:

Záverom by sme sa mohli vrátiť naspäť k tomu, prečo tam všetci sú a teda sviatosti birmovania. Obohatení vedomosťami o sile spoločenstva, im ešte raz zdôrazním význam takýchto stretnutí pred tým, ako každý z nich podstúpi dary Ducha Svätého. Argumenty, ako to, že to slúži na duchovné posilnenie, ale aj vytvorenie nových vzťahov, priateľstiev, vybudovanie dôvery a v neposlednom rade aj ako dúšok zábavy.

Záver:

Na konci sa poďakujeme hosťom za návštevu, spolu sa všetci pomodlíme a ty by nám bratia kapucíni mohli dať aj požehnanie. Amen

Poznámky:

Už dávnejšie som sa s birmovancami dohodol, že v prípade takýchto návštev, budú mať naše stretka mierne uvoľnenejšiu atmosféru. To predznamenáva, že by sa malo jednať miestami o spontánnu debatu, avšak určite nie nič nekoordinované, bez pravidiel.

Zároveň, som im sľúbil, že v takýchto prípadoch bude dovolené aj čo to popíjať, či drobný záhryz, o ktorý sa postarám ja. Pre tento krát to môžu byť akési malinovky a objednať sa môžu 2-3 pizze. Na margo toho, aby to malo nejakú kultúru, tak by sme mohli hneď po modlitbe toto jedlo požehnať a následne sa vrhnúť na tému.

Pali

Radosť na každom kroku. Ako animátor fungujem druhý rok, pričom prvý krát sám (spolu s mojou minuloročnou birmoškou Katkou). Inak rád behám, píšem texty a prijímam výzvy akéhokoľvek druhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *