milosrdenstvo

Úvod stretka:

Spoločná modlitba…tento krát by to mohla byť modlitba ,,Anjel Pána“ – aspoň si ich budú môcť pomaly začať ukladať do pamäti.

Pokračovanie stretka:

Začneme sa venovať našej téme, ktorou je nadchádzajúca svätá spoveď. Malou diskusiou prezistíme, kedy boli naši zverenci na svätej spovedi, resp. aký majú k nej vzťah.

Hra: Rozdáme každému birmovancovi dva papieriky, na ktoré bude mať napísať svoje odpovede na otázky. Ako napríklad:

Čo ma odrádza od svätej spovede?

Čo nás vedie na svätú spoveď?

Čo mi nie je jasné ohľadom svätej spovede?

Potom birmovancov poprosíme, aby oba papieriky vhodili do pripravenej misky a všetky lístočky zamiešame. Misku načas odložíme nabok.

Teraz príde Katkina veľká chvíľa, kedy sa pokúsi našim birmovancom pripomenúť, ako taká svätá spoveď prebieha, resp. z čoho sa skladá.

Veci ako:

uvažovanie (spytovanie svedomia),

ľútosť (oľutovanie vykonaných hriechov),

náprava (odhodlanie ísť na svätú spoveď)

vyznanie (vyznanie svojich hriechov pred kňazom, a teda pred Bohom)

V tomto bode môžeme opísať aj samotný priebeh návštevy spovednej miestnosti (pozdrav a pod.)

pokánie (vykonanie uloženého zadosťučinenia – modlitba, náhrada škody a pod.)

Následne si môžeme prečítať podobenstvo o milosrdnom otcovi a marnotratnom synovi.

LK 15 11-32

Po prečítaní tohto podobenstva sa birmovancov opýtame, či našli tieto body sv. spovede aj v predmetnom čítaní. Zároveň im vysvetlíme to, že tak ako je milosrdný náš Nebeský otec, takí by sme mali byť aj my v našich životoch.

Po tejto diskusií sa vrátime naspäť k našej miske s odpoveďami a poprosíme, aby každý birmovanec vytiahol jeden papierik a prečítal nahlas jeho obsah. Ku každému si niečo povieme.

Odpovedať môžeme aj na otázky ako:

Z akých hriechov sa máme spovedať

Čo je ťažký a ľahký (všedný hriech)

Môže kňaz prezradiť naše hriechy?

Aktivita:

Keď sme si takto pekne odôvodnili, prečo je svätá spoveď taká dôležitá a že sa jej vlastne vôbec netreba báť, tak zadáme našim zverencom úlohu, aby sa pokúsili vytvoriť plagát, ktorým by všetkých ostatných chceli pozvať na svätú spoveď. Čo by taký plagát mal obsahovať, ako by vyzeral. Napríklad ako plagát do kina, či na koncert. Výsledný plagát môžeme potom keď tak nalepiť na stenu. Ak by bol naozaj pekný, tak nám to možno dovolia zavesiť aj v kostole (aspoň u kapucínov :D) (plagát, fixky, farbičky, obrázky, lepidlo, nožnice)

Záver stretka

Na konci sa môžeme spolu pomodliť na úmysel svätého Otca – Otče náš, Zdravas a Sláva.

Pali

Radosť na každom kroku. Ako animátor fungujem druhý rok, pričom prvý krát sám (spolu s mojou minuloročnou birmoškou Katkou). Inak rád behám, píšem texty a prijímam výzvy akéhokoľvek druhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *