Je dobré mať v rámci stretka svätú omšu. Väčšina birmovancov totiž nechodí do kostola vôbec, ani v nedeľu. Môže to byť ich jediný kontakt s Božím slovom.

Každé stretko by malo mať rôznorodý obsah. Ak budete celý čas iba rozpraváť a žiadne hry/aktivity, unudíte ich.

Tak ako rodina má otca a mamu, tak aj stretko by malo mať svojho animátora a animátorku.

Stretko je dobré začať zdieľaním, každý povie čo ma nové a ako žije. Lámu sa tak ľady a buduje spoločenstvo.