Vhodný doplnok k téme Ježiš Kristus je komiks vytvorený z voľne dostupných obrázkov zachytávajúcich jednotlivé udalosti evanjelií.

Komiks môžete vytlačiť alebo ho jednoducho vložiť do prezentácie a prejsť si ho s birmovancami spoločne. Úloha birmovancov je pomenovať situáciu, ktorú komiks zobrazuje a zároveň doplniť výrok pomocou sv. písma.

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.