Stránka BirmoAnimator.sk zbiera emailové adresy za účelom posielania mesačného newslettru.

Všetky dáta sú uložené spoločnosťou Mailerlite a nie sú poskytované tretej strane.

Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo cez prijatý newsletter alebo zaslaním emailu na adresu info@birmoanimator.sk

Najneskôr do 30 dní po odhlásení bude Vaša emailová adresa odstránená.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu
  • si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a spracovávať po dobu trvania vášho záujmu o naše služby. V prípade, že tento záujem stratíte dajte nám prosím vás vedieť a odhláste sa s odberu nami rozposielaných newslettrov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@birmoanimator.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
(Odhlásením z dostávania Newslettera)


Časť obsahu tejto stránky „Ochrana osobných údajov“, bola inšpirovaná stránkou Godzone.sk, za čo im ďakujeme.