Ice Breaker

Úvodne stretko je špeciálne. Birmovanci vás a ani samich seba ešte príliš nepoznajú. Majú pred vami rešpekt a viac menej budú počúvať všetko čo poviete. 

Ako úvodný obrázok naznačuje, v našom prípade sme toto stretko poňali ako ľámanie ľadov a zoznamovačku. Najprv je však potrebné povedať pár slov na úvod ohľadom prípravy.

Dôležitá otázka pre birmovancov: Prečo ste sa rozhodli ísť na birmovku? Je možné, že väčšina nebude poznať odpoveď 🙂 A čo je to vlastne birmovka? Kto chodí do kostola?

Tu pokladám za dôležité birmovancom vysvetliť, že birmovka nie je niečo povinné, nikto tu nemusí byť nasilu. Je to mrhanie voľným časom, tráviť hoďku-dve týždenne prípravou ak je mi celá vec vlastne ukradnutá. Na druhej strane však dúfam, že nikto neoddíde. Božia milosť je totiž nevyspytateľna a človek nikdy nevie kedy a koho sa dotkne.

Úvodna časť by sa dala zhrnúť ako stručná motivácia k birmovke. Nasleduje organizačné info:

  • Kto sa rozhodne chodiť na birmovku musí dodržiavať pravidlá, a to navštevovať naše stretká a veľké stretká
  • Povolená neúčasť je 3 krát
  • Stretko začíname sv. omšou
  • Je dôležité aby sa každý vyjadroval, zapájal do témy – ak budú rozprávať iba animátori, tak tu bude nuda 🙂
  • Počas roka si každý priraví životopis o svojom obľúbenom svätom a odprezentuje ho

To, že svätá omša nie je povinná, je veľká škoda. Väčšina birmovancov totiž do kostola nechodí a preto je to jedina možnosť pre nich ako sa defacto stretnúť s Bohom. Snažíme sa ich na to motivovať. Ale z skúseností vieme, že účasť postupom roka klesá. Možno aj preto, že ostatné stretká to tak nemajú.

Na úvod +- všetko, netreba sa príliš dlho vykecávať. Nasleduje lámanie ľadov.

Už klasická hra, je Kruhová zoznamovačka. Naučíme sa pri nej navzájom mená ostatných.

Nasleduje populárna hra, Toaleťák. Tu sa zase dozvieme o každom trošku viac čo robí a čo má rád. Niektorí birmovanci sú veľmi skúpi na slovo a musíme im pri tom pomáhať.

Do pozornosti však dávam aj tieto „Ice Breakery“.

Ak ešte ostane čas, porozprávame si niečo viac o birmovke. Na záver článku prikladám Klárinu prípravu na túto tému.

Birmovka je dôležitá vec a cieľ každého animátora by mal byť, aby ju jeho zverenci neodflákli. Preto sme sa inšpirovali Youcatom a vytvorili tzv. Tréningový plán, kde prirovnávame birmovku k maratónu. Na konci stretka im tento plánik rozdáme.

Na záver ostáva už iba modlitba. Postavíme sa do kruhu, pomodlíme (pár vlastných slov + otčenáš + zdravas + sláva) a šup domov.

Po prvom stretku by ste mali prilibližne vedieť akú máte skupinu. Či sú to nováčikovia vo viere, alebo je tam pár praktizujúcich. Ći sú živí, alebo naopak znudení. No a podľa toho zvolíte stratégiu na ďalšie stretko.

Príprava na tému (Klára):

Čo je to birmovka?

Príprava na birmovku
Príprava na birmovku

„Duch nášho Pána vznáša nadomnou, lebo ma Pán pomazal, hlásať všetkým nám radostnú zvesť nádeje, uzdraviť srdcia zlomené, a hlásať návrat slobody otrokom väzneným, prepustiť utláčaných, hlásať Pánov milostivý rok, utíšiť smútok strápených. Vždy sprevádza ma svätý Pánov hlas svojim Duchom ma, sám Pán pomazal, a káže mi ísť, k srdciam skrúšeným,  Pánov hlas volá do sveta krás.“

/Iz 61,1 – voľná iterpretácia/

„Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“

/Ž 51,12/

„Záleží hlavne na tom, aby sme sa rozhodli začať.“

/sv. Terézia z Avily/

Q: Čo je birmovka?

A: Tréner posiela hráča na ihrisko potlapaním po ramene-> BIRMOVANIE a ihrisko života   s Božou rukou na našom ramene

A: posilnenie, upevnenie

Q: Čo/ Kto je Duch Svätý a načo nám je ?

A: Skrze Ducha Svätého poznávame čo máme robiť.

A: 50-ty deň po VN zostúpil na apoštolov vo forme ohnivých jazykov – začatok Cirkvi

Q: Čo sa deje pri birmovaní:

A: je duši pokrsteného kresťana vtlačená nezmazateľná pečať, ktorú možno prijať len raz   a ktorá pôsobí vzrast krstnej milosti. Dar Ducha svätého je sila zhora, v ktorej birmovanec          vlastným životom vydáva vierohodné svedectvo milosti svojho krstu a stáva sa Kristovým           „svedkom“.

A: uzatváram s Bohom zmluvu – „Áno verím v teba, môj Bože, daj mi svojho Ducha Svätého, aby som ti celkom patril, aby som sa od teba nevzdialil a aby som ti vo svojom žiote vydával      svedectvo telom i dušou, slovom i skutkomm, v dobrých i zlých dňoch.“

  • A Boh odpovedá „Áno aj ja v teba verím, dieťa moje a dávam ti svojho Ducha, dávam ti seba samého. Budem ti celkkom patriť. Nikdy sa od teba naodvrítim ani v tomto ani vo večnom živote. Budem prítomný v tvojom tele a v tvojej duši, v tvojich slovách i skutkoch. Aj keby si na mňa zabudol – ja na teba nezabudnem. Budem tu – v dobrom i zlom.“

… Verím v Ducha Svätého…

  • V podobe holubice, blahodárne pomazanie, živá voda, víchrica, blčiaci oheň
  • Zástanca, Tešiteľ, Učiteľ, Duch pravdy

Q: prečo mám túžiť po Duchu Svätom?

A: približuje ma Bohu, učí ma modliť sa, pomáha mi tu byť pre druhých

  • Hovorí k nám hlasom svedomia, inými vnútornými a vonkajšími podnetmi

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *