Stretko Pašie

Toto stretko sa výborne hodí do Veľkonočného týždňa. Tak ako názov hovorí, jeho úlohou je priblížiť birmovancom krížovú cestu Ježiša Krista.
Je náročné na prípravu, no patrí medzi tie najlepšie stretká aké poznám.

Čo treba:

 • sviečky (veľa, kludne aj 30 a viac)
 • nekvasený chlieb
 • ovocie (také nie celkom bežné ako jahody, hrozno, maliny, kiwi, atď)
 • projektor
 • plátno
 • počítač
 • krížiky
 • postava Ježiša
 • postava Judáša
 • video Most
 • pašiová hudba

Prípava:

Predým ako prídu birmovanci je potrebné všetko pripraviť. Začnime ovocím, ktoré je treba očistiť, nakrájať a nejako pekne usporiadať.

Takisto treba urobiť nekvasený chlieb. U nás sa o to postarala Klára, raz sem dá svoj recept.

Pripraviť miestnosti/miestnosť. Tu záleží koľko máte priestoru k dispozícii. My sme na tento účel použili pivnice kapucínskeho kláštora, takže miesta bolo dostatok, no dalo by sa to určite spraviť aj v jednej väčšej miestnosti.

Jednoduchá mapka prvých 3 miestností
Jednoduchá mapka prvých 3 miestností

V prvej miestnosti sa bude odohrávať posledná večera. Treba v nej nachystať stoličky, projektor, plátno a počítač.

Druhá miestnosť predstavuje krížovú cestu. Na jej prípravu stačí iba umiestniť sviečky (pre každého jednu) na stolček a zapáliť ich.

Tretia miestnosť reprezentuje miesto pri kríži. Je potrebné na zem nakresliť kriedou kríž.

Štvrtá miestnosť je zmŕtvychstanie. Sem nachystáme stoličky a ovocie. Budeme tu tráviť záver stretka.

Plus všetko sa odohráva iba za svetla sviečok a malých lampičiek. Takže treba dobre rozostaviť sviečky.

Ako to prebieha: 

Keď prídu birmovanci na stretko, malo by byť už všetko viac menej pripravené. Začneme vypísaním križíka. Do vnútra by mal každý napísať to, čo ho trápi, to, čo je jeho kríž, ktorý musí niesť. Zároveň táto aktivita poskytuje ešte čas pre opozdilcov, ktorí meškajú na stretko.

Keď sú krížiky vypísané, birmovanci si ich zoberú so sebou a prechádzajú do prvej miestnosti. Mali by do nej vôjsť iba za svetla sviec, prípadne so zaviazanými očami. Usadia sa a budú sa tváriť dosť prekvapene 🙂 Všade sú totiž sviečky. V pozadí hrá hudba z filmu Umučenie od Mel Gibsona. Bez zbytočných rečí im pustíme skrátenú verziu filmu Most s titulkami.

Tak ako Boh obetoval svojho jednorodeného syna, tak urobí aj hlavná postava vo filme. Nasleduje mini video/obrázok na ktorom je napísané „Jeruzalem 33 nl.“. Tí bystrejší pochopia, že je to čas kedy bol kristus ukrižovaný. Chvíľka ticha a v tom vstupuje na scénu Ježiš, teda jeho herec.

Postava Ježiša sa snaží uviesť birmovancov do atmosféry poslednej večere. Hovorí im o utrpení, ktoré ho čaká. Láme a rozdáva nekvasený chlieb. Ohlasuje zradcu Judáša, až nakoniec po zvolaní „ukrižuj, ukrižuj ho“, Ježiš povie birmovancom: „Poďte zoberte svoj kríž a nasledujte ma.“

Približné Ježišové repliky:

Ježiš vstupuje do miestnosti:

Pokoj Vám!

Sadne si, alebo prejde pár krokov, podľa toho ako to tam bude

Veľmi som túžil jesť s Vami tohto Veľkonočného baránka, ktorý ako viete, je na pamiatku vyslobodenia Vašich otcov z Egypta. Vykúpil som ich vtedy z otroctva Egypťanov, tak ako aj Vás čoskoro vykúpim z hriechu.
Môj čas s Vami na tomto svete sa už kráti. Preto jedzme spolu posledný krát, skôr ako budem trpieť.

Zoberie do rúk chlieb, láme ho a rozdáva ostatným (podľa toho koľko ho bude, buď roztrhá jeden kruh, alebo viacej.)

Tento chlieb, to je moje telo, ktoré sa obetuje za Vás a za Vaše hriechy. Je to eucharistia, ktorú požívate na každej sv. omši.
Ustanovujem vás za kňazov!  robte toto na moju pamiatku. Lebo keď jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha zvestujete moju smrť až kým neprídem k sláve.

Chvíľa ticha, všetci žujú.

Čoskoro nadíde chvíľa môjho utrpenia, ale za tri dni porazím smrť a vstanem z mŕtvych. odvtedy budem s Vami navždy. Budem prítomný v každej eucharistii, budem sa s Vami zhovárať v modlitbe. Veríte vo mňa? Tak verte aj môjmu otcovi a nasledujte ma.
Poďte. Pomodlíme sa.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja,
Áno Otče, staň sa tvoja vôľa a nie moja.

Prečo musím vypiť tento kalich? Nieje azda iná cesta ako poraziť smrť? Ľudia ma čoskoro pribijú na drevo kríža a zosmiešnia ma.Budú sa mi posmievať a moje šaty si rozdelia. Zaslúžil som si svojimi činmi takýto osud?

Otče milujem ťa a ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.
Otče buď so mnou aj keď ma všetci zaprú a opustia, aby som mal vždy v tebe oporu.
Abba otče.

Chvíľa ticha, Ježiš vstane.

Môj čas sa naplnil. Hľa vidíte prichádzať Judáša? Zradcu! Zapredal ma za 30 strieborných. Dovolí si ma nazvať Učiteľom.

Po tejto replike, skrytá postava Judáša otvára dvere. Birmovanci nevidia kto ich otvoril.

Toto krivé obvinenie neznesiem! Toľko klamstiev, falošnosti a podvodov. Aj Peter ma už trikrát zaprel. Som odsúdený. Rozsudok znie:

Animátori kričia: „Ukrižuj! Ukrižuj ho! „

Už to prišlo. Posledná cesta pred koncom. Krížová cesta.
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma!

Birmovanci aj so svojimi papierovými krížikmi nasledujú Ježiša do druhej miestnosti, kde si zoberú sviečky. Keď ma každý v ruke sviečku, prechádzame do tretej miestnosti.

Tam položíme naše krížiky na zem a následne na ne položíme sviečky. Predtým sme si tam nakreslili kriedou kríž, takže výsledný effekt by mali byť sviečky v tvare kríža. Animátori to prípadne môžu doupravovať.

Tu Ježiš hovorí:

Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!

A vytratí sa do štvrtej miestnosti. Animátori ostávajú s birmovancami a prečítajú im stať zo sv. písma o uložení Ježiša do hrobu a jeho následnom zmŕtvychvstaní. Jn 19, 38-42  + Jn 20, 1-10.

Hodíme jednu modlitbu a presúvame sa aj my do štvrtej miestnosti. Tam nás čaká ovocie a krátko na to ako sa usadíme, sa objaví zmŕtvychvstalí Ježiš v čistom bielom rúchu. Úloha ovocia je tu na oslavu vykúpenia. Ako niečo, čo prinieslo veľa dobrého ovocia.

Nasleduje voľný program. My sme ho prežili rozprávaním o Veľkej noci, o krátkom filme Most a o nočnej krížovej ceste, ktorá sa v našej farnosti koná na každý Veľký piatok.

Zhodnotenie:

Toto stretko je celkom náročné na prípravu, no určite stojí za to. Klára na záver dodáva, že ak sme ním oslovili aspoň jedného birmovanca, tak to malo význam 🙂

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *