Stretko Pašie

Pomôcky: Nekvasený chlieb (Maces), Vinea, poháriky a notebook s obrázkami a videami.

Úvod:

Dnes sa pozrieme na Veľkonočné trojdnie optikou svätého písma.  Čo sa stalo, zhruba vieme, Ježiš vstúpil do Jeruzalema, bol zradený, odsúdený a následne ukrižovaný. Na tretí deň však vstal z mŕtvych.

Cenu Ježišovej obety nám môže priblížiť krátky film Most, púšťame si jeho zostrihanú verziu.

Je v tom istá podobnosť s Veľkou nocou. Kedy tiež jeden človek zachraňuje, obetuje svoj život za druhých. Toto je veľké tajomstvo našej viery. Čo to vlastne znamená? Ak Adam a Eva ako prví ľudia most medzi nami a Bohom poškodili, tak Ježiš, ktorý bol tiež človekom, tento vzťah opäť obnovil. A teda Ježiš  trpel na kríži za naše hriechy, aby sme sa mohli postaviť pred Boha a ukázať na jeho syna, to on zobral naše hriechy na seba. Je preto pravda, ak niekto povie „To ja som Ťa Pane ukrižoval“, každý z nás, svojimi hriechmi.

Podobnosť medzi Veľkou nocou a filmom Most

Na obidvoch stranách vystupujú postavy reprezentujúce otca, syna a nás hriešnych ľudí. Tak ako v skutočnosti, aj tu ľudia vo vlaku pokračujú po obete syna ďalej. Sú zachránení, ako sv. Peter píše „Drahou krvou vykúpení“ (1 Pt 1, 18-25) ale príliš ich to nezaujíma, resp. nevedia o tom.

Posledná večera

Prenesme sa teraz o takmer 2000 rokov dozadu.

Je štvrtok a Ježiš s učeníkmi večerajú. Učeníci vôbec netušia, že je to ich posledná večera s Pánom. Ako to tam asi vyzeralo? Birmovanci pohotovo reagujú, spomínajú Judáša. Pri otázke čo bolo na stole, ihneď odpovedia: nekvasený chlieb, víno, ryba a áno aj baránok.

Tu vstupuje do hry animátor a vyťahuje nekvasený chlieb Maces. Zároveň sa opýta birmovancov, či si prosia aj víno. Samozrejme odpovedajú áno. Vytiahneme teda plastové poháriky a na ich prekvapenie nalejeme miesto vína Vineu 🙂 Toto  obohatenie, resp. priblíženie sa k poslednej večeri, sa birmovancom páči. Spokojne žujú maces a počúvajú čo príde ďalej.

V počítači spúšťame obrázkovú prezentáciu a postupne tak prejdeme od poslednej večere až ku zmŕtvychvstaniu.

Posledná večera

Stretko Pašie
Posledná večera

Prečítame si vybrané pasáže zo svätého písma:

  • Ustanovenie Eucharistie (Lk 22, 14)
  • Umytie nôh (Jn 13, 5)
  • Nové prikázanie (Jn 13, 34)
  • Poslanie DS (Jn 14, 26)
  • Proste otca v mojom mene (Jn 16, 23)

Pri jednotlivých čítaniach si s birmovancami prejdeme ich význam. Dávajú pozor a celkom sa zapájajú.

Getsemani

Getsemani
Getsemani
  • Ježiš v záhrade (Mk 14, 32)

Ježiš pred veľradou

Ježiš pred veľradou
Ježiš pred veľradou

Veľrada sa chcela Ježiša zbaviť. Nepáčilo sa jej jeho učenie, uzdravovanie v sobotu a už vôbec nie to, keď ich nazval obielenými hrobmi. V debate s birmovancami vyzdvihujeme výrok zo Starého zákona, ktorý Ježiš opakuje. „Nenávideli ma bez príčiny“ (Jn 15, 25)

Aj vás niekto nemá rád, krivdí vám? Vedzte, že Ježiš bol pred vami.

Peter zapiera Ježiša

Ježiš u Piláta

Ježiš u Piláta
Ježiš u Piláta

Pilát nechcel mať s týmto prípadom nič spoločné. Jeho hlavným cieľom bolo zachovať pokoj a uchrániť si život pred cisárom. Podarilo sa mu prežiť už niekoľko povstaní a vie, že ďalšie by mu u cisára Tibéria nemuselo prejsť.

Ježiš si ho však postupne získava na svoju stranu. „Čo je pravda?“  (Jn 18, 38) pýta sa Pilát, ktorý má pravdu priamo pred sebou. Po ďalšom rozhovore s Ježišom, je Pilát rozhodnutý prepustiť ho. Židia však ďalej naliehajú „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“ (Jn 19, 12). Po tomto Pilát vydáva Ježiša židom aby ho ukrižovali.

Tu môže nasledovať diskusia o pravde. Vieme čo je pravda? Alebo máme skôr bližšie ku Pilátovi a vyberieme si radšej pohodlie? Birmovanec Samo má v tomto jasno a hovorí, že Pilát urobil úplnú blbosť.

Šimon z Cyrény

Šimon z Cyrény
Šimon z Cyrény

Každému pomôže, ak na kríž nie je sám. Určite aj Ježišovi bola Šimonová spoločnosť aspoň na čas útechou. Šimon sa sám na túto úlohu neprihlásil, vojaci ho prinútili (Mr 15, 21). Táto skúsenosť však navždy zmenila jeho život.

Veronika

Veronika
Veronika

Postava Veroniky vo sv. písme neexistuje. Vieme o nej iba z cirkevnej tradície a z apokryfov (Skutky Pilátové). Veronike sa podarlo preniknúť cez rozzúrený dav a vojakov okolo až priamo k Ježišovi a aspoň na chvíľu mu zmierniť žiaľ.

Zastať sa priateľa či pravdy je vždy ťažké, keď stojíme proti väčšine. Veronika to dokázala.

Ježiš na kríži

Ježiš na kríži
Ježiš na kríži

Na kríži sa udiali dve udalosti, ktoré sme vyzdvihli pred birmovancami.

  • Dvaja lotri (Lk 23, 39)
  • Matka a syn (Jn 19, 26)

Tá prvá nám ukazuje, že skutočne nikdy nie je neskoro zmeniť svoj život a začať od znova. Vďaka tej druhej máme každý novú matku, tú nebeskú.

Zmŕtvychvstanie

Tému dnešného stretka uzatvárame krátkym záberom z filmu Umučenie, kde Ježiš vystupuje z hrobu. Zo svätého písma si prečítame stať Jn 20, kde sa Mária Magdaléna ako prvá stretáva s Ježišom.

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *