odvaha

Úvod stretka:

Na začiatok sa môžeme tradične pomodliť. Avšak, keďže toto stretko bude o odvahe, tak poprosíme našich birmovancov, aby sme si vytvorili vlastnú modlitbu, kde každý prihodí jednu dve vety, ktoré pozná napríklad zo svojej osobnej modlitby, prípadne o čo by chcel Boha poprosiť, poďakovať.

Téma na stretku:

Po modlitbe predstavíme birmovancom tému, ktorej sa budeme venovať. Zároveň spomenieme aj prítomnosť dnešných hostí na našom stretku, ku ktorým sa dostaneme o malú chvíľu. Najskôr sa povenujeme našej téme. Pôjde teda o odvahu vo viere alebo odvážnych kresťanov. Môžeme si povedať niečo o tom, ako bolo kedysi dosť problematické priznať sa ku skutočného vierovyznaniu, kedy na kresťanov striehli stúpenci vtedajšieho režimu a podobné praktiky im zakazovali.

Kňazi tak nemohli slúžiť sväté omše, ľudia sa nemohli dostať do kostola a všetko bolo také tajné. Dnes je našťastie tomuto všetkému už koniec a Slovensko je dokonca vyhlásené za kresťanskú krajinu, ktoré  má ako svoju patrónku práve Sedembolestnú Pannu Máriu.

Napriek tomu, nie je dnes jednoduché, najmä medzi mladými, dobrovoľne a nahlas hovoriť o svojom vyznaní. Ide najmä o to, že to je nemoderné, nie je to cool, či všeobecne nezaujímavé. Do kostola predsa chodia samí starí ľudia, ktorí aj tak nemajú čo iné na robote. Ďalej kolujú aj názory, že Desatoro Božích prikázaní je úplne zastaralé a vôbec nerozumie dnešným ľudom, ktorí sa potrebujú cítiť slobodní vo svojich rozhodnutiach.

Mnohí z nás majú ,,šťastie“, že sa kresťanmi stanú ešte ako malé deti a ku viere ich potom vedú ich rodičia, ktorí im dávajú aj patričný príklad do života.

Anketa:

Tu môžeme rozvíriť debatu medzi našich birmovancov, ktorí by mohli povedať, ako je to ich v prípade. Ako vnímajú vieru, či Boha vo svojich rodinách a čo z toho prenášajú aj do svojho každodenného života?…škola, práca, koníčky, kamaráti, ulica

Predstavenie hostí:

Iná situácia v našich životoch môže nastať v prípade, že nie sme odmalička vedení ku viere a prvé impulzy z tohto sveta dostávame už ako čerství dospeláci. (15-18 rokov) Napokon, je to vek, kedy sa vlastne aj my veriaci ľudia, ktorí už majú po prvom svätom prijímaní, birmovke atď., rozhodujeme ako budeme ďalej pokračovať vo viere. Vtedy už viac ako svojich rodičov, či rodinu samotnú, dávame na názory nášho blízkeho okolia – kamarátov, spolužiakov. Na strane druhej, môže nastať aj situácia, kedy neveriaci človek sa rozhodne spoznávať svet jemu doteraz neznámy. To, čo sa mu nepodarilo získať v rodinnom kruhu, sa k nemu môže dostať práve od kamarátov.

A práve toto je prípad našich dnešných hostí, ktorými sú manželia Staníkovci. V tomto momente ich môžeme opakovane predstaviť alebo nechať túto milú povinnosť im samým.

Otázky na hostí:

Hoci sme vás predstavili ako manželov, čo teda už viac ako pol roka ste, ale vaše životy sa začali radikálne meniť ešte skôr ako ste sa spoznali. Na myslí mám najmä tvoj život Evi, ktorá si sa, ako sme tu už skôr spomínali, nenarodila do kresťanskej rodiny a napriek tomu, si sa rozhodla spoznať Boha a dať mu miesto vo svojom živote.

 

Ako si dovtedy vnímala svoj život, čo pre teba znamenali ľudské hodnoty a či ti niečo dôležité v živote aj chýbalo?

Kto ťa priviedol ku viere, resp. čo spôsobilo, že si začala zaujímať o túto oblasť života?

Ako túto tvoju zmenu prijalo tvoje vtedajšie okolie, blízka rodina?

A čo robil v tom čase Román, ako vtedy už 18 ročný kresťan? J…mal si tiež okolo seba aj takých aj takých kamarátov.

Evka s Romanom postupne dospievali nielen duchovne, ale aj ľudsky a po skončení školy a následnom nastúpení do zamestnania, začali riešiť ďalšiu dôležitú otázku svojho života. Začali si hľadať vhodného partnera do života. A podarilo sa!

Na začiatku by ma zaujímalo, ako ste sa vlastne spoznali?

Bolo v tom okamihu pre teba Evi už dôležité, aby bol tvoj budúci manžel príkladným kresťanom a spolu ste mohli rozvíjať to, k čomu si sa ty dostala až podstatne neskôr vo svojom živote.

Zaujímala by ma aj tvoja reakcia Roman, keď si sa dozvedel, že Evka je vo svete viere o čosi menej ako ty a zároveň, že jej rodičia neveria vôbec. Ako si čakal, že vlastne príjmu vaše spoločné rozhodnutie?

Tak ako sa Roman spoznal Evi s tvojou rodinou, tak prišlo postupne aj na predstavenie teba na opačnej strane, kde pre zmenu Boh mal svoje miesto od samého začiatku. Vnímala si nejaký rozdiel v životoch tvojich a Romanových rodičov, resp. ich zmýšľaní a správaní?

Anketa:

Tu by sme sa opäť trocha obrátili na našich birmovancov a opýtali sa ich, či aj oni mali/majú vo svojom okolí ľudí, ktorí sú neveriaci. Ako si s nimi rozumieme, ako sa navzájom akceptujete, chápete. Je pre nás naše vierovyznanie prekážkou pri vytvorení si nového kamarátstva, či vzťahu?

Pokračovanie diskusie:

Výsledkom tohto postupného spoznávania bola pochopiteľne svadba, ktorá sa konala v Júni minulého roka. Na nej sa stretli rodinní zástupcovia z oboch strán, najbližší kamaráti, či dokonca aj viacero kňazov, ako je na kapucínskych svadbách dobrým zvykom.

Ako ste si tento najväčší deň spoločne užívali a čo bolo pre vás takým najkrajším momentom? Označili by ste to za najväčšiu odvahu vo vašom živote?

Na poslednom stretku sme si rozprávali o podobách lásky v našich životoch. Ako by ste ju dokázali charakterizovať vy dvaja?…skôr ako ste sa spoznali, ako aj teraz, keď už tvoríte šťastné manželstvo?

Teraz, keď sme vás takto dôkladne vyspovedali, tak by sme ešte našim birmovancom mohli spomenúť, čomu sa vlastne jeden či druhý venujete, čo ste študovali a prípadne čím teraz žijete, resp. kde žijete?

O tebe Evi vieme, že si rodená Pezinčanka a väčšina tvojej rodiny je práve odtiaľto a Roman zase pochádza od Žiliny. Ako sa vám podarilo tieto dva svety spojiť? Riešite pravidelné návštevy alebo ste v spojení iným spôsobom?

Pomaly sa už dostávame na záver nášho stretka, a tak by si prípadne vyzval našich birmovancov, aby aj oni, ak majú nejaké otázky, tak nech sa pokojne opýtajú jedného, či druhého.

Tu bude priestor na otázky, resp. svedectvá našich birmovancov, či mali vo svojom živote podobné skúsenosti, ako mala napríklad Evka.

Záverečná bodka za témou:

Teraz, keď už nemá nikto ďalšie otázky, tak by som poprosil našich hostí, Evku a Romana, aby aj oni možno vyniesli také hlavné posolstvo k dnešnej téme, ktorou je odvaha vo viere. Ako ju oni vnímajú a čo by prípadne našim birmovancom odkázali?

Záver stretka:

Napokon sa našim hosťom poďakujeme a môžeme sa spolu pomodliť 3x Sláva.

Pali

Radosť na každom kroku. Ako animátor fungujem druhý rok, pričom prvý krát sám (spolu s mojou minuloročnou birmoškou Katkou). Inak rád behám, píšem texty a prijímam výzvy akéhokoľvek druhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *