Láska dumky

Vybrané ukážky materialov (dumiek) o láske.

Všeobecné:

C. S. Lewis – 4 Lásky

„Niet úniku pred bolesťou srdca. Nejestvuje investícia bez rizika. Milovať znamená stať sa zraniteľným. Milujte čokolvek a vaše srdce sa ocitne v zovretí a možno pukne. Ak si ho určite chcete zachovať neporušené, nesmiete ho dať nikomu ani zvieratku.

Obaľte si ho opatrne koníčkami a drobnými pôžitkami, nijako sa citovo neangažujte, uzamknite si srdce do púzdra alebo truhly svojho sebectva. Ale v tej truhle – bezpečnej, tmavej, nehybnej, nevzdušnej – sa zmení.

Nepukne, stane sa nerozbitným, nepreniknuteľným, neschopným vykúpenia. Alternatívou k tragédií – alebo aspoň k riziku tragédie – je zatratenie.
Jediné miesto okrem neba, kde môžete byť v dokonalom bezpečí pred všetkými nebezpečenstvami a rozrušeniami lásky, je peklo.“

Antoine De Saint – Exupéry : Malý princ

– A čo znamená skrotiť?
– Ty nie si odtiaľto, – povedala líška, – čo tu hľadáš?
– Hľadám ľudí, – odvetil malý princ. – Čo znamená skrotiť?
– Ľudia, – vysvetľovala líška, – majú pušky a poľujú na zvieratá. Je to veľmi nepríjemné! A chovajú sliepky. Je to ich jediná prednosť. Hľadáš sliepky?
– Nie, – povedal malý princ. – Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť?
– Je to už takmer zabudnutá vec, – povedala líška. – Znamená to vytvoriť putá.
– Vytvoriť putá?
– Veru tak, – povedala líška. – Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný státisícom iných malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba iba líška podobná státisícom iných líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete…
– Začínam chápať, – povedal malý princ. – Poznám jednu kvetinu… a tá si ma myslím skrotila…

Leo Buscaglia

Keďže láska nie je vec, neprídeme o ňu, keď ju dávame. Môžeme svoju lásku úplne odovzdať stovkám ľudí, a predsa si uchovať tú istú lásku, čo sme mali na začiatku.

Neznámy autor

Čo spraví slnko keď vyjde?
Usmeje sa
Ten jeho úsmev vo mne dlho
chvie sa
Prechádza potom rýchlo na pery
a každé dieťa jeho čaru uverí

Ćo ľudom chýba k životu?
Náš úsmev. Dáva istotu
Má toľko premien toľko tvári
(a človek sa tým často chváli
že jeho úsmev je ten najkrajší)

Ó Pane prosím skrúšene
nech slnko vyjde nech sa usmeje
nech pozobúdza všetko dobré v nás
nech človek zacíti v ňom aj tvoj jas
nech ho má každý pre každého dosť
a nech ho dáva druhým Pre radosť

Neznámy autor

Co je ohněm našeho života? Lze jej uhasit? Čím jej můžeme živit?

Jacques Prevert – PRE TEBA MOJA LÁSKA

Išiel som na trh vtakov
A nakupil som vtakov
Pre teba
Moja láska

Išiel som na trh na kvetiny
A nakupil som kvetiny
Pre teba
Moja láska

Išiel som na trh na železo
A nakupil som reťaze
Ťažké reťze
Pre teba
Moja láska

A potom šiel som na trh otrokov
A hladal som ťa
Lež som ťa nenašiel
Moja láska

Apoštol Pavol – List Korinťanom 13

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

Láska k bližným

Ten, čo ťa smutným hlasom posiela preč, vo svojom srdci ťa úpenlivo prosí, aby si zostal.

Antoine De Saint – Exupéry

„Existuje iba jediný naozajstný prepych – Prepych ľudských vzťahov.“

Neznámy autor

Nemecký básnik Rilke býval istý čas v Paríži. Každý deň, cestou na univerzitu, prechádzal spolu so svojou francúzskou priateľkou veľmi rušnou ulicou.

Na rohu tejto ulice sedávala žobráčka. Nehybne s vystretou rukou prosila o almužnu.

Rilke jej nikdy nič nedal, zatiaľ čo jeho spoločníčka jej občas podala nejakú mincu. Raz sa ho mladá Francúzka spýtala? „Prečo jej chudere nikdy nič nedáš?“ Na druhý deň prišiel Rilke s nádhernou sotva rozvitou ružou. Vložil ju žobráčke do ruky a chystal sa odísť. Vtom sa stalo niečo neočakávané. Žobráčka zdvihla zrak, pozrela sa na básnika, vstala a pobozkala mu ruku. Potom si pritisla ružu k hrudi a odišla.

Celý týždeň ju nebolo vidieť. Napokon ju znova videli žobrať na zvyčajnom mieste. „Z čoho žila celý ten čas, keď si nič nevyžobrala?“, pýtala sa mladá Francúzka.

„Z ruže“, odpovedal básnik.

Láska/Zaľúbenosť k opačnému pohlaviu

Meat Loaf, Bat Out Of Hell

Láska, ty si jediná vec na celom svete
Ktorá je čistá, dobrá a správna
A kdekoľvek si a kdekoľvek pôjdeš
Vždy tam bude aj svetlo.

Neznámy autor

Láska - Zaľúbený list
Láska – Zaľúbený list

Láska k Bohu/Láska Boha k nám

Pedro Arrupe

Nič nie je lepšie ako nájsť Boha, t.j. Úplne absolútnym, definitívnym spôsobom sa zaľúbiť. Čo milujeme, to ovláda naše myslenie a ovplyvní všetko. To rozhodne kvôli čomu ráno vstávame z postele, čo robíme večer, ako trávime víkend, čo čítame, s kým sa poznáme, čo nás dojíma, čo nás naplní radosťou a vďačnosťou.
Zaľúbme sa, zotrvávajme v láske a to rozhodne o všetkom.

Neznámy autor

Margarét rozpráva:

Jednej noci som mala sen: Išla som spolu s mojim
Pánom pozdĺž pobrežia. Pred tmavou nočnou
oblohou sa mi ako záblesky vynárali obrazy z môjho
života. A zakaždým som videla v piesku dvoje stôp –
moje a Pánove.

Ako som pozerala na posledný obraz môjho života,
obzrela som sa späť. Naľakala som sa, pretože na
mnohých miestach mojej cesty boli vidieť len jedny
stopy. Boli to práve najťažšie chvíle môjho života.
Ustarostená som sa pýtala Pána: „Pane, keď som Ťa
začala nasledovať, sľúbil si mi, že so mnou budeš na
všetkých cestách. Ale teraz som zistila, že
v najťažších chvíľach môjho života je v piesku vidieť
len jedny stopy. Prečo si ma nechal samú keď som
Ťa najviac potrebovala?“

Tu Pán odpovedal: „Drahé dieťa, milujem ťa a nikdy
by som Ťa nenechal samú, obzvlášť v núdzi
a ťažkostiach. Tam, kde si videla len jednu stopu,
niesol som ťa v náručí.“

 

 

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *