Katolícke noviny sa v čísle 23 venovali nám blízkej téme, sviatosti birmovania. Sme radi, že sme do tejto témy mohli prispieť niečo aj my.

Článok nájdete tu: Birmovkou sa všetko iba začína

PS: Ďakujeme Katolíckym novinám za oslovenie 🙂

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.