Katolík

Úlohou tohto stretka je poodhaliť našu identitu. Údajne sme katolíci. Kto ale katolíkom vlastne je a aký by mal v skutočnosti byť?

Birmovanci sa do témy vedia zapojiť a skutočne sa aj zapájali. Na ich oslovenie však reči nestačia. Niektoré citáty zo sv. písma ich môžu postupom času osloviť, no náš dojem z tohto stretka bol, že potrebujú vidieť živý príklad katolíka. Buď ste to priamo vy animátor, niekto za koho hovoria skutky a láska v očiach. Alebo pozvite na stretko takého hosťa, ktorý pre vás predstavuje dobrého katolíka.

V našom prípade sme zvolili Mariana Kuffu, zatiaľ však iba na videu. Ktovie, raz možno príde aj osobne 🙂

Teoretická príprava:

Q: Kto je to katolík?

A: Ten čo nasleduje Krista.

Tu vzniká otázka podľa čoho viem nasledovať Krista.

Q: Ako to mám vedieť, existuje pre katolíka nejaký návod?

Je to sväte písmo, najpútavejší príbeh.

Niekoľko odkazov zo sv. písma:

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mk 8, 34)

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5, 48)

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!
Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
A cestu, kam idem, poznáte."
Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"
Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14,2)

Byť kresťanom znamená vo svojej podstate chcieť byť svätý. Je to chcenie byť svätým, v skutočnosti uznávame a to pri každej sv. omši, že sme ľudia hriešni. Preto argument: „Pozri sa, chodí do kostola a hen ako sa správa!” neobstojí. Pretože do kostola chodíme okrem iného aj preto, že si uvedomujeme, že my sme hriešni a že potrebujeme Božiu pomoc.

Jednoduchá matematika:

Katolík != Som svätý, Katolík = Som hriešny, ale chcem sa zmeniť a byť ako ty Ježiš

Q: Prečo byť svätý?

A: Svätosť je život v Božej láske.

Jan Pavol II: „Kristus vie, čo je v človeku. On jediný to vie. Človek dnes sám nevie, čo vlastne nosí v hĺbke svojej duše a svojho srdca. Preto sa cíti zneistený pokiaľ ide o zmysel jeho života na zemi. Je naplnený pochybnosťami, ktoré sa menia na zúfalstvo.“

Môžeme zaujať tri postoje:

  • Rozvíjame svoju vieru a žijeme (snažíme sa) žiť podľa evanjelia. Často pritom musíme prinášať rozličné obete a vynaložiť veľké úsilie.
  • Vieru prijímame ju neochotne, s nechuťou, len ako tradíciu, pričom sa obmedzujeme na minimum evanjeliových požiadaviek.
  • Pravdu spochybňujeme, neveríme, že ju možno poznať. – Je to postoj Piláta. Takýto človek si zásady života stanovuje sám a Kristus je pre neho len z jedným z „náboženských géniov“. Evanjelium je pre neho len akýsi orientačný bod.

Žiaľ, tento tretí postoj sa v rozličných variantoch a na rôznom stupni rozširuje už aj u nás. Hľadania pravdy nahrádza hľadanie zábavy.

Kresťanstvo však je strmá a namáhavá cesta:

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! (Mt 7, 13).

Cesta kresťana nie je jednoduchá, da sa charakterizovať ako ustavičná pripravenosť na boj so svojimi slabosťami, ako postoj poslušnosti a pokory.

Celkom dobrodružné nie?

Katolíkom však nebudem iba preto, že verím v Boha. To verí veľa ľudí.

Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal:
"Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!"
On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"
Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?"
Ježiš mu vravel: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"
Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. (Mt 19, 16)

Odpovede na väčšinu otázok sa však dá nájsť aj prostredníctvom katechizmu pre mladých YouCat.

Na záver stretka púšťame na projektor živú ukážku katolíka – Mariana Kuffu.

 

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *