Tema Modlitba

Modlíte sa? Opýtali sme sa počas stretka birmovancov. Zdvihli sa asi 3 ruky z 8smich.

Modtliba je základny kameň života kresťana. Táto tema v birmovaneckej príprave nemôže chýbať.


Stretko sme začali rozborom modlitby otčenáš a konkrétne otázkou:

Q: Odkiaľ je táto modlitba, prečo sa ju modlíme?
A: Zanechal nám ju Ježiš Kristus, keď sa ho učeníci pýtali ako sa majú modliť. (Mt 6)

Následne sme birmovancom rozdali jednotlivé verše modlitby a ich úloha bola ich vysvetliť. Celkom sa im darilo 🙂 Naše vysvetlenie modlitby si môžete pozrieť tu.

Keď teraz už každý rozumie významu modlitby Otčenáš, rozdáme birmovancom farebné papiere formátu asi 10cm x 4cm. Ich úlohou je napísať na ne svoj obľúbený verš z tejto modlitby. Nepovieme im hneď aký je význam tejto aktivity, až na koniec stretka a síce, že tento papierik môžu použiť ako záložku v knihe, či len tak pripnúť na nástenku.

Po tejto uvodnej aktivite preberá slovo Klára a vyťahuje svoj „handmade plagátik“ venovaný modlitbe. Neodkryje ho však hneď celý naraz. Ide na to postupne a kde treba dolepuje k nemu ďalšie veci.

Modlitba plagátik
Modlitba plagátik

Odokryvanie plagátiku prebieha počas diskusie s birmovancami. Základ prezentácie bol tento:
1. Modlitba nie je technika ale milosť.

Nedospejeme k nej svojou šikovnosťou. Nie je to druh kresťanskej jogy, ku ktorej dospejeme sústredením sa mysle, metódy stíšenia sa správneho dýchania, polohy tela, opakovania určitých formúl.2. Viera a dôvera – základné kamene modlitby srdcom:

  • viera v Božiu prítomnosť (ešte skorej ako si uvedomíme Božiu prítomnosť, už je tu. Boh nás pozýva na stretnutie, Boh po nás túži nekonečne viac ako my po ňom)
  • viera, že všetci sú pozvaní na stretnutie s Bohom v modlitbe a že Boh na to dáva potrebnú milosť (Boh nám dá potrebnú silu  vytrvalosti, ale musíme chcieť)
  • viera v plodnosť kontemplatívneho života (proste a dostanete, hľadajte a nájdete /Mt 7,7-8/)
  • vernosť a vytrvalosť
  • čistota úmyslu  (zabudnúť na seba aby som sa páčil Bohu a žil pre ňho, nie pre seba)

3. Boh prebýva v našom srdci

  • Boh je prítomný vo stvorení, eucharistii, slove (sv. písme) ale aj v našom srdci

4. Materiálne podmienky na modlitbu

  • najlepšie miesto, kde sa dá stíšiť, a sústrediť sa a byť pozorný voči prítomnému Bohu
  • fyzický postoj: nezáleží, ale aby bol pohodlný a zase aby nás udržoval v bdelosti (spodná časť plagátika )
  • ako?: téma pre duch. obnovu

Na konci prezentácie sme birmovancom rozdali návod na „Večerné spytovanie svedomia„. Ich úlohou bolo si to prečítať, zamyslieť sa nad tým a napisať na papier niečo, za čo by chceli Bohu poďakovať, poprosiť či požiadať ho o odpustenie. Na konci stretka pri spoločnej modlitbe, mohli zase niečo z toho čo si zapísali prečítať.

Nasledovala posledná aktivita a síce hra „Poznáš Verím Boha?“. Hra spočíva v tom, že utvoria sa 2 tímy a každému z nich rozdáju verše Verím Boha doplnené falošnými veršami. Vyhráva tím, ktorý ako prvý poskladá správnu verziu tejto modlitby. Je dobré potom tento tím niečim odmeniť 🙂

Na záver už iba spoločná modlitba začatá slovami: „Bože, stojíme tu pred tebou, uvedomujeme si tvoju prítomnosť a nekonečnú lásku, odovzdávame ti tieto modlitby a vďaky…“ (birmovanci sa akosi zdržali možnosti prečítať svoje papieriky) a Exupéryho modlitba, ktorú rozdáme všetkým birmovancom.

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

1 komentár k “Modlitba”

  1. Ahojte, super spracované stretko, veľmi obdivujem túto stránku a ďakujem za to že to sem pridávate, riadne mi to pomáha a zachraňuje mi to kožu každý druhý piatok 🙂 Je to skvelá inšpirácia a podpora hlavne pre to že nemám ešte veľa skúseností. Fakt veľká vďaka, praje, vám nech máte hojnú odmenu v nebi 🙂

Komentáre sú zakázané.