hnev

Úvod stretka:

Môžeme sa pomodliť desiatok ruženca, ktorý nám ducha svätého zoslal.

Predstavenie témy:

Témou dnešného stretka bude hnev v našich životoch, ako aj prípadné odpustenie, ktoré by zakaždým malo nasledovať. Začať môžeme vstupnými otázkami.

Už ste boli niekedy v živote nahnevaní?

Ako ste to vtedy riešili?…odpustili ste

Nahnevali ste vy niekoho?

Snažili ste sa vykonať nápravu?

Aj Boh sa dokázal nahnevať

Aj taký všemocný vládca neba a zeme, akým je Boh, sa už pár krát nahneval: Adam a Eva (Gn 3, 14-24), Noe a Potopa (Gn 6, 1-8), Sodoma a Gomora (Gn 19, 23-29), zničenie Ninive (Jon 1,  1-5)

…Napokon sa však Boh ale vždy zľutoval a dal ľudom novú šancu: Zmazanie dedičného hriechu skrze krst, Noemova archa, Lót a jeho rodina, Jonáš

Aktivita:

Aby sa nám lepšie orientovalo v textoch starého zákona, vyzbrojíme našich birmovancov Svätým písmom, rozdelíme do dvojíc a necháme ich príslušné kapitoly nájsť. Postačia im k tomu iba skratky, uvedené v zátvorke. Najrýchlejší vyhráva.

Odpustenie skrze Ježiša Krista

Tak ako sa postupne pretvárala a menila celá zem, menilo sa jej obyvateľstvo, tak sa zmenil aj Boží pohľad na svet. Jeho krokom dopredu bolo, že poslal na zem svojho syna, ktorý priniesol milosrdenstvo, a teda odpustenie pre všetkých – aj hriešnikov.

Milovať budeš svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou a svojho blížneho, ako seba samého.

Neodcudzujem hriešnika, ale odcudzujem hriech.

Nik ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem.

Milujte aj svojich nepriateľov a robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.

Kedy hnev nie je hriechom?

Existuje hnev, ktorý Biblia ospravedlňuje, či dovoľuje – „spravodlivé rozhorčenie.“ Rozlišujeme hnev ako vášeň a energiu alebo rozhorčenosť. Boh nám dáva energiu, aby sme dokázali riešiť problémy v našich životoch. Hnev sa stáva hriechom, pokiaľ je sebecký a odvráti sa od Božieho cieľa. Vtedy už neútočíme na problém, ale na toho, kto ho vytvoril – na človeka.

Keďže naše skutky pochádzajú z nášho srdca, naše srdcia môžu byť menené našimi skutkami (Matúš 5:43-48).

Partička

Tí, ktorí sledovali reláciu ,,Partička“, tak si iste spomenú na obľúbenú rubriku ,,reklamácia“…ostatní sa to naučia teraz. Vytvoríme teda opäť dvojice, v ktorých si rozdelíme úlohy. Jeden bude zákazník a bude reklamovať výrobok, či službu, ktorej meno nebude vopred poznať. Druhý bude predavač, ktorý bude daný tovar poznať a postupnými indíciami sa ho pokúsi predstaviť aj sťažujúcemu sa zákazníkovi. Až pokým to neuhádne. Tu môžeme použiť v rámci hádania aj biblické symboly: Noemová archa, had z Adama a Evy, kameň z Márie Magdalény a pod…

Prosme o odpustenie

V každom dobrom podniku, či obchode chcú, aby ich zákazníci boli za každú cenu spokojní. Tak isto aj Boh chce, aby sme my, jeho stvorenia boli spokojní a šťastní. Boh je smutný, pokiaľ sa miesto jeho lásky rozhodneme pre hriech, ktorý nám spôsobuje aj náš hnev. Prosme teda Boha o pokoj, ako aj o odpustenie v našich životoch (svätá spoveď). Boh nemá dôvod neodpustiť tomu, kto ho o to prosí. A takými by sme mali byť aj my všetci. Milosrdní, ako jeho otec!

Záver stretka:

Na záver stretka sa môžeme pomodliť za odpustenie pre nás a našich najbližších. Začnem ja vlastnými slovami (alebo Katka) a birmovanci môžu dokončiť modlitbou Otče náš. Upozorníme birmovancov, že na budúce stretko sa vyberieme spolu na svätú spoveď.

Pali

Radosť na každom kroku. Ako animátor fungujem druhý rok, pričom prvý krát sám (spolu s mojou minuloročnou birmoškou Katkou). Inak rád behám, píšem texty a prijímam výzvy akéhokoľvek druhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *